Rycina z książki B. Zaydlera "Storia della Polonia fino agli ultimi tempi scritta..." , wydanej we Florecnji w 1831 roku.