Wręczenie nagrody Ferdynandowi Ossendowskiemu przez prezesa towarzystwa Wacława Grubińskiego.