Jury nagrody naukowej. Siedzą od lewej: sekretarka Janina Żochowska, prof. Czesław Białobrzeski, przewodniczący jury Dymitr Szarzyński, prof. Maksymilian Huber, S. Kwiatkowski, prof. Wiktor Lampe, prof. Wacław Sierpiński, Jan Zawadzki, prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński, (nagrodę otrzymał Stanisław Thugutt).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.