Jury nagrody artystycznej. Widoczni m.in.: malarz Konstanty Wróblewski (1. z lewej), malarz Zygmunt Kamiński (3. z lewej), rzeźbiarz Mieczysław Lubelski (7. z lewej), malarz Edward Okuń, Feliks Łopieński, prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński (4. z lewej), sekretarka Janina Żochowska, wiceprezes Rady Miejskiej w Warszawie Stanisław Wilczyński, (nagrodę otrzymała malarka Zofia Stankiewicz).