Wybór źródeł  wydany w 1878 roku w Krakowie przez Komisję Historyczną Akademii Umiejętności w serii Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia.