Pieśń religijna wydrukowana w 1558 roku w Krakowie przez Matheusza Zybeneychera.  Jej autorstwo przypisywane jest Mikołajowi Rejowi lub Stanisławowi Gąsiorkowi (Kleryce). Druk jest częścią kancjonału składanego zwanego Kancjonałem Zamoyskich.