Strony z książki wydanej w 1911 roku w Warzawie, przez S. Olgelbranda Synowie.  Po środku portret Jana Henryka Dąbrowskiego.