Strona z portretami Jana Henryka Dabrowskiego z książki opublikowanej w 1911 roku w Warszawie przez wydawnictwo S. Orgelbranda Synowie.