Widoczni od lewej: dyrygent Grzegorz Fitelberg, kompozytor Ludomir Różycki, scenograf Wodyński i reżyser Adolf Popławski.