Litografia  Józefa Sonntaga wydana w 1823 roku (wyd. Louis René Letronne).