Pocztówka wydana w 1915 roku w Krakowie przez Salon Malarzy Polskich. Własność Polskiej Akademii Umiejętności.