Fotografia opublikowana w 1914 roku w  piśmie „Wieś i Dwór”,  z. 8, s. 20.