Fotografia opublikowana w 1903 roku w dodatku „Życie i Sztuka”  do pisma „Kraj”,  nr 38, s. 8.