Jeden z wierszy z tomiku  "Poezye. 1" wydanego w 1889 roku w Krakowie nakładem autora przez Wł. L. Anczyca i Spółkę.