Rycina z książki Ksawerego Sporzyńskiego "Dziwy elektryczności", wydanej w 1904 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.