Fotografia romana Sumika ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.