Obraz olejny na tekturze z 1881 roku.  Źródło kopii cyfrowej: Agra-Art (http://www.agraart.pl/cgi-bin/pic.cgi).