Strony z publikacji  Franciszka Ksawerego Preka "Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze : z dołączeniem każdey osoby żywota. Z. 1", wydanej w Krakowie w 1830 roku.