Strona z pisma "Wędrowiec" nr 116, datowany na 20 marca 1879 roku.