Fragment pierwszej strony czasopisma "Wschód. Życie miast i wsi w województwach południowo-wschodnich"  z 10 marca 1936 roku.