Publikacja z 1903 roku z pisma "Wędrowiec", R. 41, nr 4, s. 69.