Siedzą od lewej: Zygmunt Zaleski, Stanisław Czapelski i Leon Schiller.