Fotografia opublikowana w 1910 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 18, s. 360.