Prezydent RP Ignacy Mościcki przechodzi przed szpalerem nowo mianowanych podporuczników zebranych w Sali Rady. Widoczni m.in. adiutant prezydenta RP Kapitan Jozef Hartman, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazimierz Schally i wiceminister spraw wojskowych generał Janusz Głuchowski.