Afisz teatralny z 1899 roku wydany w Krakowie nakładem Dyrekcji Teatru Miejskiego, dotyczący premiery dramatu "Lelewel" Stanisława Wyspiańskiego.