Notatka prasowa z gazety "Wschód: życie miast i wsi województw południowo-wschodnich : Lwów, Stanisławów, Tarnopol". 1936, R. 1, nr 1 (styczeń). 

Źródło kopii cyfrowej: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=11544.