Ilustracja z książki wydanej w 1842 roku w Paryżu.