Strona z książki wydanej w 1899 roku w Krakowie przez Akademię Umiejętności.