Akademia w auli Uniwersytetu Warszawskiego. Przemawia rektor UW prof. Stefan Pieńkowski. Widoczni m.in. prof. ks. biskup Antoni Szlagowski, prof. Władysław Tatarkiewicz (siedzi z prawej), prof. Bronisław Koskowski (siedzi 2. z prawej), mecenas Kempski. W głębi poczty sztandarowe.