Przedstawiciele polskiej arystokracji w strojach narodowych na wzgórzu Kahlenberg. Widoczni na pierwszym planie m.in.: książę Olgierd Czartoryski (2. z lewej), hrabia Bogdan Hutten-Czapski (2. z prawej) i książę Andrzej Lubomirski (1. z prawej).