Otwarcie wystawy pamiątek Powstania Styczniowego w Muzeum Narodowym przez ministra pracy i opieki społecznej Stefana Hubickiego w imieniu prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Widoczni m.in.: prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński, marszałek Senatu Władysław Raczkiewicz, ks. biskup Antoni Władysław Szlagowski, prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Weteranów 1863 roku Franciszek Stankiewicz (stoi w pierwszym rzędzie 3. z lewej), prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Weteranów major Władysław Dunin-Wąsowicz.