Rozpoczęcie obchodów "Dni Zdrowia". Przemawia profesor Edward Loth. Obok mównicy widoczny m.in.: dyrektor Związku Uzdrowisk Polskich Jan Szczerbiński.

Fotografia wykonana w latach 1926-1939.