Grupa uczestników uroczystości wznosi toast w sali Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości. Widoczni m.in.: Stanisław Sidowski (3. z lewej), Olga Rewińska (4. z lewej), Józef Stefański (na prawo od Rewińskiej) i Emil Kołodziej (2. z prawej w 1. rzędzie).