Uczestnicy uroczystości słuchają przemówienia Jerzego Boczkowskiego (z prawej) dyrektora artystycznego kabaretu "Qui Pro Quo", w którym Chór Dana wystąpił po raz pierwszy i pozostał do chwili jego zamknięcia w 1931 roku. Widoczni od lewej: Adam Wysocki, Zachariasz Papiernik, Tadeusz Jasłowski, Wincenty Nowakowski, Mieczysław Fogg, Aleksander Kruszewski, Władysław Daniłowski-Dan, Seweryn Majde, Helena Grossówna.