Przegląd oddziałów wojskowych przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego (na przodzie) w 105-tą rocznicę bitwy pod Grochowem. Widoczni m.in.: komisarz rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (idzie przed kawalerzystą na koniu, z melonikiem w ręku), gen. Stanisław Burhardt-Bukacki (na lewo za gen. Rydzem-Śmigłym, salutuje).