Marszałek Józef Piłsudski (w samochodzie, z lewej) w towarzystwie ppłk. Józefa Becka (z prawej) przyjmuje raport od wiceministra spraw wojskowych gen. Daniela Konarzewskiego (na koniu).