Marszałek Józef Piłsudski przyjeżdża na uroczystości.