Wojewoda poznański hr. Roger Raczyński podczas przemówienia do zebranych na placu Wolności uczestników uroczystości.