Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance przyjmujący defiladę.