Marszałek Józef Piłsudski w towarzystwie majora Adama Sokołowskiego (z boku) i majora Kazimierza Buslera (z tyłu).