Prezydent Ignacy Mościcki przechodzi przed frontem kompanii honorowej katowickiego pułku piechoty. Obok prezydenta idą m.in.: adiutanci kapitan Józef Hartman i kapitan Stefan Kryński, generał Kazimierz Schally, generał Tadeusz Kasprzycki, wojewoda śląski Michał Grażyński.

Autor fotografi: Czesław Datka