Przyjazd marszałka Józefa Piłsudskiego w towarzystwie adiutanta podpułkownika Kazimierza Busler.