Generalny Inspektor Sił Zbrojnych marszałek  Edward Rydz-Śmigły przyjmuje defiladę oddziałów artylerii. Obok niego stoi wiceminister spraw wojskowych generał Janusz Głuchowski. Widoczne lufy do 220 mm moździerzy wz. 32 holowane przez ciągniki artyleryjskie C7P.