Marszałek Józef Piłsudski i ppłk Józef Beck obserwujący pokazy korpusu oficerskiego.