Marszałek Józef Piłsudski na trybunie podczas defilady.