Uczestnicy uroczystości. Stoją od prawej: wojewoda śląski Michał Grażyński, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, generał Edward Śmigły-Rydz, rotmistrz Edward Mańkowski (na lewo za generałem).