Przedstawiciele władz podczas defilady. Widoczni m.in.: generał Anatol Kędzierski (I rząd 1. z prawej), wicewojewoda poznański Zygmunt Gronziewicz (I rząd 2. z prawej), prezydent Poznania Cyryl Ratajski (I rząd 3. z prawej), prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Wiktor Szulczewski (I rząd 3. z lewej z laską), pułkownik Janusz Dżugay (II rząd 1. z prawej), generał Jan Medwadowski (I rzšd 1. z lewej).