Komisaryczny prezydent na m.st. Warszawę Marian Zyndram Kościałkowski (w środku) w otoczeniu wiceprezydentów m.st. Warszawy Jana Pohoskiego (1. z lewej), Józefa Ołpińskiego (2. z lewej) i Tadeusza Szpotańskiego (2. z prawej).