Obraz Bronisławy Rychter-Janowskiej "Aksi-Azja Mniejsza".