Obraz Bronisławy Rychter-Janowskiej "St. Maria della Sagrada".